Sveikiname!

Sveikiname IIId klasės mokinį Martyną Vaznonį miesto mokinių anglų kalbos olimpiadoje užėmusį II vietą (anglų kalbos mokytoja Regina Astrauskienė). Linkime sėkmės Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiadoje š. m. vasario 9 d. Vilniuje!

Gimnazijos istorijos pamokos

Š. m. sausio 7-11 dienomis gimnazijos daugiafunkciame centre – muziejuje vyko integruotos etikos/tikybos pamokos tema „Gimnazijos 100 metų istorija“, kurias vedė neformalaus ugdymo mokytoja Aušra Skačkauskienė. Ji gimnazijos I-IV klasių mokiniams pristatė trumpą filmą apie svarbiausius gimnazijos istorijos įvykius, pasakojo apie gimnazijos įkūrimą, iškilius direktorius, mokytojus, mokinius, gimnazijos muziejų.

Etikos mokytoja Viktorija Kasperiūnienė ir tikybos mokytoja Raminta Rudinskaitė (sesė Elija)

 

Mūsų mokytojos tarp 200 iškiliausių Lietuvos mokytojų

 

 

 

 

 

 

 

Žurnalas „Reitingai“ (2018 m. gruodis – 2019 m. gegužė / Nr. 2 (10) pirmą kartą pristato 200 iškilių Lietuvos mokytojų. Žurnalo redakcija paprašė 33-ijų pažangių šalies gimnazijų vadovybių ir administracijos išskirti iškiliausius mokytojus – mokytojus iš pašaukimo, Mokytojus iš didžiosios raidės, „mokytojus nuo Dievo“, mokytojus, kurie visada žingsniu priekyje ir kt. Redakcija, apibendrinus visus kriterijus, sutalpino į du žodžius: tai mokytojai korifėjai, arba tiesiog legendos. Kaip ir dauguma vadovų, mūsų gimnazijos direktorei nebuvo lengva išskirti du mokytojus pažibas, šviesulius. „Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad mūsų gimnazijos kolektyve dirba gausus būrys puikių mokytojų. Tai gimnazijos stiprybė. Vadovaudamasi Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros išorinio vertinimo išvadomis, gimnazijos administracija išskyrė Liną Šešetienę, lietuvių kalbos mokytoją metodininkę ir Ramintą Rudinskaitę (sesę Eliją), tikybos mokytoją. Linkiu šioms mokytojoms ir visam kolektyvui ištvermės nelengvame mokytojo darbe, atsidavimo ir meilės mokiniams ir savo profesijai“ – taip redakcijai kalbėjo direktorė Daiva Dapšauskienė.

Neformalus ugdymas – ASSIST programa

 

 

 

Lietuva – gabių ir talentingų žmonių šalis. Taip sako Jungtinių Amerikos valstijų (JAV) privačių mokyklų vadovai, kuriems jau keliolika metų tenka susidurti su gerai besimokančiais lietuvaičiais, metams įsiliejančiais į Amerikos švietimo sistemą. Vienerius mokslo metus JAV privačioje mokykloje – tokią galimybę šalies dešimtokams siūlo tarptautinė programa ASSIST (angl. American Secondary Schools for International Studens and Teachers), Lietuvoje finansuojama Kazickų šeimos fondo. Kasmet iškeliavę šeši ar septyni moksleiviai tarptautinei bendruomenei primena, kad Lietuvoje netrūksta būsimų lyderių. Toliau skaityti „Neformalus ugdymas – ASSIST programa“

Laukiame „Angliškų Kalėdų“

Šiltai ir jaukiai paskendusi sniego pusnyse šimtametė Penktoji laukia metų renginio „Angliškos Kalėdos“. O mes, pasiruošę vakarui, laukiame visų sugrįžtančių…
Gero kelio ir iki pasimatymo šiandien 17 val.!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacinė popietė IIb klasės mokiniams

 

 

 

 

 

 

 

2018-12-18 vyko edukacinė popietė su integruota tikybos pamoka IIb klasei – advento vainiko pynimas ir adventinių bei kalėdinių simbolių aiškinimasis. Šią dalį ruošė tikybos mokytoja Raminta – Elija Rudinskaitė. Mokiniai sužinojo daug naujos informacijos. Jaukioje aplinkoje susitikimą kūrybingai pratęsė klasės vadovė mokytoja Zita Grinienė. Auklėtiniams mokytoja buvo paruošusi dovanėlių bei skanėstų. Namie keptais keksiukais vaišino ir Juliaus Mama. Dėkojame jai ir dar kartą nuoširdžiai sveikiname Julių su gimtadieniu! Įsimintina popietė visų širdyse te palieka Jėzaus Gimimo laukimą ir buvimo kartu, šventimo, bendrystės džiaugsmą.

Tikybos mokytoja Raminta – Elija Rudinskaitė ir biologijos mokytoja Zita Grinienė

Sveikiname miesto informatikos olimpiados nugalėtoją!

Sveikiname Martyną Vaznonį, IIId kl. mokinį, užėmusį I vietą Panevėžio miesto mokinių informatikos olimpiadoje, vykusioje 2018-12-11.
Į respublikinį etapą taip pat pateko Erikas Lapienė, III d kl. ir Arminas Baronas, IIIc kl. Linkime sėkmės!
IT mokytoja Jolita Stankevičienė

Pasveikinti jaunieji miesto sportininkai ir jų treneriai

Antradienį (2018-12-18) pasveikinti Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro ugdytiniai – Lietuvos jaunių žaidynių prizininkai, šalies čempionai ir jų treneriai. Nugalėtojams įteikti medaliai, padėkos ir atminimo dovanos.

Panevėžio miesto savivaldybės padėkos raštai įteikti „Ąžuolo“ progimnazijos bendruomenei ir kūno kultūros mokytojui Raimundui Poviloniui, „Vyturio“ progimnazijos bendruomenei ir kūno kultūros mokytojui Šarūnui Piščikui, 5-osios gimnazijos bendruomenei ir kūno kultūros mokytojui Vidmantui Gertai, Juozo Balčikonio gimnazijos bendruomenei ir kūno kultūros mokytojai Jolantai Lelytei bei Mykolo Karkos progimnazijos bendruomenei.

Sveikiname Vanesą Juškaitę

Gruodžio 15 d. Panevėžio J. Balčikonio gimnazijoje buvo pagerbti ir apdovanoti
miesto bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų 2017–2018
mokslo metų tarptautinių ir respublikinių dalykinių olimpiadų ir konkursų
prizininkai, meninės krypties konkursų ir festivalių prizininkai ir laureatai.
Džiaugiamės, kad gabiausiųjų gretose skambėjo ir 5-osios gimnazijos I klasės mokinės Vanesos Juškaitės pavardė. Už pasiekimus meninės krypties konkurse – pagerbta Dailės mokyklos mokinė Vanesa Juškaitė (mokyt. Jolanta Rudokienė). Šiems mokiniams buvo įteiktos Savivaldybės atminimo dovanos.
Straipsnis spaudoje… https://naujienos.alfa.lt/…/apdovanoti-miesto-gabieji-mok…/…