2 proc. parama

Gerbiami gimnazijos bendruomenės nariai, 5-osios gimnazijos rėmėjai,

Gimnazijos bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkoju už Jūsų suteiktą paramą gimnazijai 2016 metais.
Mokinių tėvų, mokytojų, personalo, buvusių gimnazistų „ALUMNIV“ asociacijos ir kitų rėmėjų gera valia gavome 7386,08 eurų 2% fizinių asmenų pajamų mokesčio ir jau daugiau negu dešimtmetį šios 2% lėšos yra pagrindinis gimnazijos atnaujinimo ir modernizavimo šaltinis. Per tą laikotarpį iš esmės baigta mokymo kabinetų renovacija. 2016 metais gimnazijos tarybai pritarus paramos lėšos buvo panaudotos gimnazijos muziejaus-neformaliojo ugdymo centro atnaujinimui.
Šiais metais už gautus pinigus planuojame atlikti koridoriaus ir laiptų prie aktų salės ir/arba vaikinų bei merginų persirengimo kambarių remontą, pratęsti „The Duke of Edinburgh‘s International Award Lietuva“ programos vykdymą ir apmokėti dalį licencijos. Pagal poreikį padėsime gabiems ir socialiai remtiniems mokiniams. Skirsime lėšų debatų programos vykdymui, gimnazijos mokinių parlamentui, mokinių idėjų įgyvendinimui ir renginių organizavimui.
Tikimės Jūsų supratimo bei geranoriškos paramos gimnazijai ir 2017 metais. Jūsų parama leis sukurti geresnes sąlygas mokinių ugdymo procesui ir popamokinei veiklai vykdyti, taip pat leis atnaujinti ir modernizuoti gimnazijos erdves.
Pagarbiai
Daiva Dapšauskienė, gimnazijos direktorė
2017 vasaris