Kviečiame į I kl. mokinių technologijų darbų parodą ,,Kiekviena profesija – vertybė“

Paroda skirta Tolerancijos dienai ir artėjančiai Karjeros savaitei.
Rugsėjo ir spalio mėnesiais merginos mokėsi integruoto į technologijas kurso Lietuvos ūkio šakos. Susipažino su ūkio šakų raida, paslaugomis, pasiūla ir jų profesijų atstovais. Nustatinėjo savo interesų profilį, rinkosi patrauklią ūkio šaką ir iš šios srities gamino darbelius. Darbai pasižymi pasirinktų technikų ir technologijų, medžiagų ir spalvų įvairove.
Paroda vyksta daugiafunkciame centre (212 kab.).

Technologijų mokytoja Jolanta Simonavičienė

Informacija eksternams

Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios eksternai, nepateikę prašymo iki spalio 24 dienos, dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus šiais mokslo metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Zita Januškienė

Sveikiname!

Mūsų gimnazijos DofE dalyviui IIIb kl. gimnazistui Kasparui Mykolaičiui buvo įteiktas sidabro ženklelis.

ERASMUS+ 5-ojoje gimnazijoje

 

 

 

 

 

 

„Erasmus+“ tai 2014-2020 m. ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa, kurios veikloje dalyvauja ir Panevėžio 5-oji gimnazija.

2018 m. lapkričio 5 d. finansavimas skirtas programos Erasmus+ KA2 tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektui „The role of ICT tools in motivating learning and increasing the quality of education (US-ICT)“ (IKT priemonių naudojimo vaidmuo skatinant mokymosi motyvaciją ir stiprinant mokymo(si) kokybę) Nr. 2018-1-RO01-KA229-049348_2.

Projektas jungia 4 Europos mokyklas iš Rumunijos (koordinatorius), Italijos, Lietuvos ir Turkijos. Projekto trukmė 24 mėnesiai.

Projekto koordinatorė gimnazijoje – IT mokytoja metodininkė Jolita Stankevičienė. Projekto veikloje kviečiami dalyvauti I-IV klasių gimnazistai. Atliekant įvairias projekto veiklas mokiniams padės IT, anglų kalbos, matematikos, fizikos, istorijos, dailės ir kitų dalykų mokytojai.

Projektas apima informacinių technologijų, programavimo bei robotikos integravimą į įvairių dalykų pamokas, orientuotas į STEM/STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) ugdymą. Vyks mišrūs (mokinių ir mokytojų) mokymai, kuriuose dalyviai dirbs su įvairiomis kompiuterinėmis programomis, technologijomis bei robotais.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Gimnazistai tapo kraujo donorais

Nacionalinio kraujo centro Panevėžio filiale lapkričio 6 d. lankėsi gimnazijos 12-okai su biologijos mokytoja Virginija Kiziene. Mokiniai susipažino su Nacionalinio kraujo centro veikla bei 1-ąjį kartą tapo kraujo donorais!

Ačiū už Jūsų gerumą!

Dalyvavome „Maisto banko“ akcijoje

 

 

 

Atkurtos Lietuvos Šimtmečiui dedikuota „Maisto banko” akcija sulaukė  ir mūsų gimnazijos savanorių palaikymo . Mokiniai padėjo organizacijai „Caritas“ rinkti maisto produktus prekybos centre.

Dėkojame už gerus darbus:

Arnui Marinskui, Ia

Elzei Bujokaitei, Ia

Laurynui Tauginui, Ia

Patricijai Brėmelytei, Ia

Deimantei Šeibokaitei, Ib

Rugilei Mažuolytei, Ic

Modestai Dirbickaitei, Ib

Aušrinei Ivanauskaitei, Id

Akvilei Jakaitytei, Id

Milanai Žilinskaitei, Id

Juliui Šimkui, Ie

Liutaurui Karosui, If

Nojui Zaronskui, Ie

Etikos mokytoja Viktorija Kasperiūnienė