Dėl paramos artėjant gimnazijos šimtmečiui

 

 

Šiais metais gimnazija švenčia šimtmetį. Už gautus paramos pinigus planuojame atlikti  senojo pastato koridoriaus ir laiptų prie aktų salės remontą, pratęsti „The Duke of Edinburgh‘s International Award Lietuva“ programos vykdymą ir apmokėti dalį licencijos. Pagal poreikį padėsime gabiems ir socialiai remtiniems mokiniams. Skirsime lėšų debatų programos vykdymui, gimnazijos mokinių parlamentui, mokinių idėjų įgyvendinimui ir renginių organizavimui.

Prisidėkite prie gražių mūsų darbų. Jūsų parama leis sukurti geresnes sąlygas mokinių ugdymo procesui ir popamokinei veiklai vykdyti, taip pat leis atnaujinti, modernizuoti šimtmetį švenčiančios gimnazijos erdves ir atsinaujinus švęsti jubiliejų.

Gimnazijos paramos sąskaita : „Swedbank“, LT72 7300 0100 0238 8646

Panevėžio 5-oji gimnazija

Įmonės kodas: 190420617

Taip pat galite paremti mūsų veiklą tiesiog pasidalindami žiniomis su aplinkiniais ir palaikydami ir dalyvaudami mūsų veiklose. Jūsų moralinė pagalba mums yra ne mažiau svarbi, nei finansinė.

P. S. Šimtmečio jubiliejinis renginys planuojamas š. m. spalio 20 d.

Pagarbiai,

5-osios gimnazijos vardu – direktorė Daiva Dapšauskienė

Mokyklinių uniformų turgelis

Nuo birželio 11 d. iki  29 d. darbo metu (ir po darbo) gimnazijoje veiks „Mokyklinių uniformų turgelis“.
Tvarkingas, išaugtas uniformas galima bus parduoti ir pirkti 101 kabinete. Norintys parduoti uniformą, tėveliai (globėjai) pasirūpina jos išvalymu ir paruošimu pardavimui. Prašome ant lapelio nurodyti norimą uniformos pardavimo kainą ir telefono numerį, kuriuo galima būtų susisiekti atsiradus pirkėjui (norintys pirkti, paskambins ir susitars).

Direktoriaus pavaduotojas Antanas Kumža

Šimtmečio abiturientams – nuaidėjo paskutinis skambutis

Gegužės 24 dieną 5-ojoje gimnazijoje nuskambėjo Paskutinis skambutis, sukvietęs 61-ą abiturientų laidą. Mokyklai, švenčiančiai gyvavimo šimtmetį, tai ypatinga laida. Anot Mato Urbonavičiaus , 4d klasės mokinio, mamos, tai paskutiniai praeitame  amžiuje gimę vaikai.

Palydėdami abiturientus į gyvenimo platumas ir ilgumas trečiokai skyrė inscenizaciją pagal Astridos Lindgren knygą „Emilis iš Lionebergos“. Šventės svečiai negailėjo gražių žodžių linkėdami sėkmės pasirinktame kelyje.
Abiturientai, linkime Jums sėkmės per  likusius egzaminus ir tvirto žinojimo, ko norite iš gyvenimo.

Sėkmės laikant brandos egzaminus!

 

„Metodų mugė „ŽAIDIMŲ VAIVORYKŠTĖ“

2018 m. gegužės 11–12 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vyko nacionalinis švietimo aktualijų Respublikinis renginys „Metodų mugė ŽAIDIMŲ VAIVORYKŠTĖ“. Mokymo priemonių ir jų aprašų kūrimo konkurse buvo pristatyta sukurta metodinė priemonė: „Partizanų spauda. Partizanų apygardų laikraščiai.“

Socialinių mokslų metodinės grupės narai: Jūratė Jankevičienė, Gitana Tidikytė ir Raimondas Daukša tapo nugalėtojais ( II vieta).

IT pamoka KITAIP „Programavimo ABC Ruby kalba“

III klasių mokiniai š. m. gegužės 16 ir 23 d. dalyvavo IT pamokoje KITAIP „Programavimo ABC Ruby kalba“.
Po IT pamokos mokiniai buvo supažindinti su Panevėžio kolegijos studijų programomis.
IT mokytojos Renata Juškienė, Jolita Stankevičienė

IT pamoka KITAIP „Programavimo ABC Ruby kalba“

III klasių mokiniai š. m. gegužės 16 ir 23 d. dalyvavo IT pamokoje KITAIP „Programavimo ABC Ruby kalba“.
Pamoką vedė dėstytoja Birutė Ragalytė Panevėžio kolegijoje. 

Po IT pamokos mokiniai buvo supažindinti su Panevėžio kolegijos studijų programomis,  lankėsi įvairiose kolegijos laboratorijose.

 

IT mokytojos Renata Juškienė, Jolita Stankevičienė

Mokiniai lankėsi „Teatralizuotoje istorijos pamokoje“

Ib ir Id klasių mokiniai š. m. gegužės 21 d. teatre „Menas“ dalyvavo „Teatralizuotoje istorijos pamokoje“, skirtoje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Teatrinės jaunimo studijos spektaklis – pamoka padėjo iš jaunosios kartos perspektyvos apžvelgti į dar, rodos, nesenus, bet labai svarbius Lietuvai įvykiu.

Klasių vadovės Zita Grinienė ir Kristina Žiedelienė

 

„Dainuojantis pavasaris“

Tradicinis renginys – popietė prie Mokytojos suolelio „Dainuojantis pavasaris“ įvyko. Dainos ir eilės lietuviškai, žemaitiškai, angliškai, prancūziškai, rusiškai… Iš mokytojų ir mokinių, vaiko ir kariūno lūpų… Dėkojame lietuvių kalbos mokytojai Nijolei Žičkaitei už organizavimą ir puikiai praleistą laiką.