Paremkite mus

Gerbiami gimnazijos bendruomenės nariai, 5-osios gimnazijos rėmėjai,

Gimnazijos bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkoju už Jūsų suteiktą paramą gimnazijai 2019 metais.
Mokinių tėvų, mokytojų, personalo, buvusių gimnazistų „ALUMNIV“ asociacijos ir kitų rėmėjų gera valia gavome 5689,61 eurų 2% fizinių asmenų pajamų mokesčio ir jau daugiau negu dešimtmetį šios paramos lėšos yra pagrindinis gimnazijos atnaujinimo ir modernizavimo šaltinis. Per tą laikotarpį iš esmės baigta mokymo kabinetų renovacija, įrengtas daugiafunkcis centras, renovuoti mergaičių ir berniukų persirengimo kambariai. 2019 metais, gimnazijos tarybai pritarus, paramos lėšos buvo panaudotos DofE (Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai) programai įgyvendinti, Mokinių parlamento veikloms vykdyti. Dalis lėšų panaudota naujo mikroautobuso TOYOTA PROACE pirkimui, dalis – žaliuzių pirkimui ir montavimui, siekiant užtikrinti sėkmingą ugdymo procesą saulėtu ir šiltuoju metų laiku.
Gautas fizinių asmenų pajamų mokesčio paramos lėšas planuojame panaudoti gimnazijos ugdymo(si) aplinkų atnaujinimui: planuojame remontuoti aktų salę, psichologo kabinetą, užbaigti III aukšto koridoriaus edukacinės erdvės įgyvendinimą, įrengti poilsio kambarį.
Pagal poreikį padėsime gabiems ir socialiai remtiniems mokiniams. Skirsime lėšų debatų programos vykdymui, gimnazijos Mokinių parlamentui, mokinių idėjų įgyvendinimui ir renginių organizavimui.
Tikimės Jūsų supratimo bei geranoriškos paramos gimnazijai ir 2020 metais. Jūsų parama leis sukurti geresnes sąlygas mokinių ugdymo procesui ir popamokinei veiklai vykdyti.

Gimnazijos paramos sąskaita : „Swedbank“, LT72 7300 0100 0238 8646

Panevėžio 5-oji gimnazija

Įmonės kodas: 190420617

Iš anksto dėkoju.

Pagarbiai
Daiva Dapšauskienė, gimnazijos direktorė
2020 m. kovas

Dėkojame gimnazijos bendruomenei už suteikiamą paramą!

 Primename, kad atsižvelgiant į susidariusią situaciją dėl COVID-19, gyventojų pajamų mokesčio deklaravimo ir sumokėjimo terminas yra nukeltas. Vietoje buvusios gegužės 4 d., šiais metais pajamas deklaruoti bei pajamų mokestį sumokėti turite iki 2020 m. liepos 1 dienos. 

2020 metais nuo 2019 metais gautų apmokestinamų pajamų jau galite paskirti pajamų mokesčio dalį iki 1,2 procentų paramos gavėjui Panevėžio 5-ajai gimnazijai.

Kokiu būdu galima pateikti prašymą FR0512 (prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui)?

Greičiausiai ir patogiausiai prašymą FR0512 galite pateikti elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Prašymą taip pat galite:

  • įteikti tiesiogiai bet kuriai AVMI; (Dėl COVID-19 viruso VMI aptarnavimo skyriai uždaryti, gyventojai aptarnaujami tik nuotoliniu būdu.)
  • atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.
  • pateikti ir per e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos).

Svarbu: Prašymus galite pateikti tik asmeniškai (įskaitant siunčiamus paštu) arba įstatymų nustatyta tvarka per atstovą. Todėl pluoštais atsiųsti paštu ar teikiami tiesiogiai VMI darbuotojui Prašymai nenagrinėjami, jeigu kartu nepridėti atstovavimą kiekvienam gyventojui, kurio Prašymas teikiamas, patvirtinantys dokumentai (įstatymų nustatyta tvarka patvirtinti įgaliojimai).

Dėl deklaravimo galite kreiptis į gimnaziją – skambinkite telefonu 8 640 55725 (raštinė) arba 8 682 34202 (neformalaus ugdymo pedagogė Aušra Skačkauskienė), padėsime, atsakysime į visus kylančius klausimus.