Biblioteka, skaitykla

Bibliotekos darbo laikas: 8. 00 – 16. 30 val.

Pietų pertrauka: 12. 30 – 13. 00 val.

Paskutinis mėnesio penktadienis – švaros diena. Skaitytojai neaptarnaujami.

Bibliotekininkė – Vida Valinskienė

PAGRINDINIAI VEIKLOS TIKSLAI

1. Sistemingai vykdyti bibliotekos šviečiamąją – informacinę veiklą.

2. Visapusiškai tenkinti gimnazijos bendruomenės informacinius poreikius.

3. Kryptingai organizuoti lankytojų bibliotekinį – informacinį aptarnavimą.

4. Kelti bibliotekos darbuotojų profesinę kvalifikaciją.

UŽDAVINIAI

1. Tęsti morališkai pasenusios, praradusios aktualumą, susidėvėjusios literatūros nurašymą.

2. Sistemingai kaupti ir turtinti bibliotekos fondus aktualiausia ir naujausia ugdymo procesui reikalinga grožine bei metodine literatūra.

3. Nuolat rengti temines parodas skirtas rašytojų jubiliejinėms sukaktims bei įsimintinoms datoms ar kalendorinėms šventėms paminėti. organizuoti mokinių darbų parodas.

4. Kryptingai rinkti ir sisteminti teminę, vizualinę medžiagą aktualiais ugdymo proceso, švietimo klausimais.

5. Padėti bibliotekos lankytojams kryptingai bei tikslingai naudotis informaciniais ištekliais.

6. Sistemingai tvarkyti bibliotekos dokumentaciją.

7. Dalyvauti bibliotekininkams organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose.

 BIBLIOTEKOS VEIKLA SKAIČIAIS

Išrašas iš metinės 2017 m. bibliotekos ataskaitos:

Fondo dydis  —  11 247 vnt.

Iš jų :   knygų – 11 040 vnt.

garsinių regimųjų dokumentų – 84 vnt.

kiti skaitmeniniai dokumentai – 123 vnt.

Aptarnaujamų skaitytojų skaičius – 717

Apsilankymų skaičius – 14 616

Išduota dokumentų – 4 267

Vadovėlių skaičius – 20 568

Bibliotekos taisyklės