Biblioteka, skaitykla

Bibliotekos darbo laikas: 8. 00 – 16. 30 val.

Pietų pertrauka: 12. 30 – 13. 00 val.

Paskutinis mėnesio penktadienis – švaros diena. Skaitytojai neaptarnaujami.

Bibliotekoje galima atsispausdinti reikiamą dokumentą.

Bibliotekininkė – Vida Valinskienė

PAGRINDINIAI VEIKLOS TIKSLAI

1. Sistemingai vykdyti bibliotekos šviečiamąją – informacinę veiklą.

2. Visapusiškai tenkinti gimnazijos bendruomenės informacinius poreikius.

3. Kryptingai organizuoti lankytojų bibliotekinį – informacinį aptarnavimą.

4. Kelti bibliotekos darbuotojų profesinę kvalifikaciją.

UŽDAVINIAI

1. Tęsti morališkai pasenusios, praradusios aktualumą, susidėvėjusios literatūros nurašymą.

2. Sistemingai kaupti ir turtinti bibliotekos fondus aktualiausia ir naujausia ugdymo procesui reikalinga grožine bei metodine literatūra.

3. Nuolat rengti temines parodas skirtas rašytojų jubiliejinėms sukaktims bei įsimintinoms datoms ar kalendorinėms šventėms paminėti.

4. Padėti bibliotekos lankytojams kryptingai bei tikslingai naudotis informaciniais ištekliais.

5. Sistemingai tvarkyti bibliotekos dokumentaciją.

6. Dalyvauti bibliotekininkams organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose.

Prenumeruojami šie periodiniai leidiniai (2019 m.):

Panevėžio regiono spaudos paketas – dienraštis “Sekundė” ir savaitraštis “Panevėžio balsas”.

„Nacionalinė geografija“

„Iliustruotoji istorija“

„Psichologija Tau“

„Kur stoti 2019 m.“

Leidiniai gaunami iš kitų šaltinių:

„Žaliasis pasaulis“

„Karys“

„Olimpinė panorama“

„Miškai“

BIBLIOTEKOS VEIKLA SKAIČIAIS

Išrašas iš metinės 2018 m. bibliotekos ataskaitos:

Fondo dydis  —  11 289 vnt.

Iš jų :   knygų – 11 082 vnt.

garsinių regimųjų dokumentų – 84 vnt.

kiti skaitmeniniai dokumentai – 123 vnt.

Aptarnaujamų skaitytojų skaičius – 734

Apsilankymų skaičius – 10073

Išduota dokumentų – 3028

Vadovėlių skaičius – 19497

Bibliotekos taisyklės

Straipsnis „Skaitau knygą iš gimnazijos bibliotekos ir dalinuosi įspūdžiais su Jumis“

Saugus internetas