Priėmimo sąlygos

Priėmimas į darbą:
1. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu direktorius skiriamas pareigoms atviro konkurso būdu neterminuotai, atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Direktoriaus pavaduotojus, mokytojus ir kitus darbuotojus į darbą priima ir iš jo atleidžia direktorius norminių aktų nustatyta tvarka.

Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo į gimnaziją 2017-2018 m. m. tvarka

Priėmimas į I-ąsias gimnazijos klases
Centralizuotas priėmimas į pirmąsias gimnazijų klases vykdomas Švietimo ir jaunimo reikalų skyriuje (Topolių al. 12) nuo sausio 25 d. iki vasario 28 d. (I etapas); nuo kovo 1 d. tęsiamas priėmimas į laisvas vietas (II etapas) pagal prašymo gavimo datą ir laiką. Mokiniui keičiant gimnaziją per mokslo metus (iki gruodžio 31 d.) prašymą ir dokumentus reikia teikti Švietimo ir jaunimo reikalų skyriui. Nuo sausio 2 d. į esamas pirmąsias klases mokinius priima pačios gimnazijos.

Priėmimas į III-ąsias gimnazijos klases
Centralizuotas priėmimas į trečiąsias gimnazijų klases vykdomas Švietimo ir jaunimo reikalų skyriuje (Topolių al. 12) nuo sausio 25 d. iki vasario 28 d. (I etapas), vėliau priimama į laisvas vietas (II etapas) pagal prašymo padavimo datą ir laiką. Mokiniui keičiant gimnaziją per mokslo metus (iki gruodžio 31 d.), prašymą ir dokumentus reikia teikti Švietimo ir jaunimo reikalų skyriui. Nuo sausio 2 d. į esamas trečiąsias klases mokinius priima pačios gimnazijos.