Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė metodininkė
Jelena Užalinskienė

Kabineto Nr. 109.
Telefonas +370640 55 727

 

Darbo laikas:

Savaitės dienos Darbas mokykloje – konsultacijų laikas Darbas mokykloje arba už jos ribų
Pirmadienis 8.00-12.00 12.30-17.00
Antradienis 8.00-12.00 12.30-17.00
Trečiadienis 8.00-12.00 12.30-17.00
Ketvirtadienis 8.00-12.00 12.30-16.30
Penktadienis 8.00-12.00

Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

 

Socialinė pedagogė

Aušra Skačkauskienė

Kabineto Nr. 212 

telefonas +37068234202

Darbo laikas:

Pirmadienis 12.30 – 16.30

Antradienis 12.30 – 16.30

Trečiadienis 12.30 – 16.30

Ketvirtadienis 12.30 – 16.30

Penktadienis 12.30 – 14.30

 

 

 

 

 

Siekiant suteikti daugiau konsultacijų – psichologinių žinių ir rekomendacijų įvairiais tėvystės klausimais – „Tėvų linijos“ darbo laikas ilginamas ir pradeda dirbti daugiau psichologų-konsultantų. Dabar nemokamu numeriu 8 800 900 12 galima skambinti darbo dienomis nuo 9 iki 13 val. ir nuo 17 iki 21 val.

Tėvų linijoje budi daugiau psichologų ir ilgėja darbo laikas

 

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.

Socialinio pedagogo veikla:

 • dirba individualiai su asmeniu – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais gimnazijoje dirbančiais specialistais;
 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo,  lankomumo, mokymosi motyvacijos, elgesio, žalingų įpročių);
 • dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo grupės veikloje;
 • padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę –pedagoginę pagalbą;
 • bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, gimnazijos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
 • siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis;
 • kartu su kitais gimnazijos pedagogais, specialistais bei kitomis institucijomis inicijuoja mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, vykdo prevencines programas;
 • palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
 • kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;
 • informuoja, konsultuoja mokinius karjeros planavimo klausimais;
 • dalyvauja įvairių, gimnazijoje veikiančių, darbo grupių veikloje.