Ugdymo karjerai koordinatorius

UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PROGRAMA

Ugdymas karjerai– reikšminga bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalis, kurios ugdomasis poveikis besimokantiems išlieka svarbus visą gyvenimą. Šiuolaikinio darbo pasaulio dinamika ir mokymosi galimybių įvairovė kelia gausybę reikalavimų žmogui jo karjeros kelyje. Jam būtinos karjeros kompetencijos, apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs ir savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais.

Tikslas– sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.
Uždaviniai:
Siekiama, kad mokiniai:

 • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
 • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
 • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
 • remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
 • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

Ugdymo karjerai, profesinio informavimo klausimais konsultuoja profesijos patarėjos:

Jelena Užalinskienė (109 kab.)
pirmadienį 11.05 – 11.50 val. – 4 pamoka
penktadienį 10.05 – 10.50 val. – 3 pamoka

Elvira Vaisiauskienė (109 kab.)
antradienį 14.10 – 14.50 val. – 7 pamoka
trečiadienį 15.05 – 15.50 val. – 8 pamoka

5-os_Ugdymo-karjerai_tvarkos_aprasas-1

ŠIEMETINĖ PRIĖMIMO Į PROFESINES MOKYKLAS NAUJOVĖ – GALIMYBĖ
PROFESIJOS MOKYTIS GIMNAZISTAMS

Gegužės 20 d. – rugpjūčio 26 d. vykstančiame priėmime į
profesinio mokymo įstaigas šiemet gali dalyvauti ne tik norintieji
įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, kaip buvo
įprasta iki šiol, bet ir I-IV gimnazijos klasių ir 9-10 bendrojo
ugdymo mokyklų klasių mokiniai, norintys mokytis pagal atskirus
profesinio mokymo modulius.

„Sudarydami sąlygas mokytis profesijos dar mokyklos suole, bendrojo
ugdymo mokyklų ir gimnazijų mokiniams atveriame daug įvairesnes
pasirinkimo galimybes: baigęs mokyklą mokinys gali toliau tęsti
mokslus profesinėje mokykloje ar stoti į universitetą ar kolegiją.
Jam taip pat atsiranda galimybė dirbti pagal įgytą profesinę
kvalifikaciją, galbūt susikurti sau darbo vietą, o panorus mokytis
toliau studijas rinktis jau išbandžius darbo pasaulį ir gerai
apsisprendus dėl specialybės, į aukštąją mokyklą nusinešant ne
tik akademinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių, kurie itin
svarbūs, pavyzdžiui, inžinerinėse specialybėse“, – sako švietimo,
mokslo ir sporto viceministras Arūnas Plikšnys.

Modulinės – iš atskirų modulių sudarytos – profesinio mokymo
programos leidžia mokiniui įgyti norimą kvalifikaciją ne tik
mokantis nuosekliai pagal visą programą, bet ir imant atskirus
modulius, pasirinkus priimtiniausią mokymosi būdą ir tempą.

Nusprendusieji pasirinkti modulinį profesinį mokymą bendrojo ugdymo
mokyklų mokiniai mokysis kiek kitaip negu profesinių mokyklų
auklėtiniai. Jie galės rinktis tik dalį programos, t.y., vieną
atskirą modulį, ir mokytis pagal jį. Pasirinkęs vieną modulį
profesinėje mokykloje gimnazistas galės turėti nuo 3 iki 6 pamokų, o
mokymasis truktų nuo vienerių iki dvejų metų.

Mokinys kartu su savo bendrojo ugdymo mokykla ir profesine mokykla
susidarys individualų mokymosi planą, kad būtų neviršytas
maksimalus savaitinis 35 pamokų skaičius. Abi mokyklos
bendradarbiaudamos derins mokiniui palankų pamokų tvarkaraštį.

Mokinys, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją
patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos jam leis užsiimti
atitinkama veikla, o mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos
programą įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos, tad sutrumpės
mokymosi laikas.

Priėmimą į profesines mokyklas vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų
asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), jis vyks
internetu: https://profesinis.lamabpo.lt .

Informaciją apie galimybes mokytis profesijos gimnazistams gali
suteikti artimiausios profesinio mokymo įstaigos.

Daugiau informacijos apie galimybę įgyti profesiją gimnazijos suole:
www.profesijamokykloje.lt [1]  .

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt

Laikas pakeisti požiūrį į šią specialybę, tai ne tai, kaip mes
įsivaizduojame KELININKO specialybę, tai daug plačiau, atsakingiau,
įdomiau ir įvairiapusiškiau.

Ši profesija, apie kurią turėsite ką pasakyti, kuri yra viena
aktualiausių šiuolaikiniame pasaulyje… Ji bus pristatyta:

Atvirų durų dienos VGTU APF | LIVE

Gegužės 7 d. 18 val.
Pokalbis „Ateities keliai ir miestai“

Daugiau informacijos… Verta pasidomėti:

https://www.facebook.com/events/272026377523014

Kelių, geležinkelių ir miestų inžinerija…Kas tai? Kalba mūsų
studentai ir absolventai:

https://youtu.be/MVoNjhOMdxE

Apie kelių, geležinkelių ir miestų inžinerijos studijų programą
rasite čia:
https://www.vgtu.lt/stojantiesiems/bakalauro-ir-vientisosios-studijos/studiju-programos/studiju-programos-bkl/317451?element_id=317452&sp_id=30&f_id=5&qualification=a%3A2%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A1%3A%22B%22%3Bi%3A1%3Bs%3A1%3A%22A%22%3B%7D

Jeigu kyla klausimų, rašykite žemiau esančiu adresu, stengsimės
atsakyti.–

Su geriausiais linkėjimais

Best regards
Lina Juknevičiūtė
lina.jukneviciute@vgtu.lt

 

 

 

Tikiuosi šiuo iššūkių kupinu metu laikotės gerai.

Jums rašo Rugilė iš Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo
administravimo fakulteto. Dažniausiai susitinkame gyvai, kai lankomės Jūsų mokykloje, bet šie metai išskirtiniai ir deja, pavasarį negalėjome Jūsų aplankyti. Mūsų fakultetas kiekvienais metais kuria karjeros testą moksleiviams, šiais metais taip pat tokį turime, kurį galite rasti ttps://studijos2020.lt/. Konsultuojame visus aktyviai
internetu, bet pagalvojome pasidalinti ir su Jumis, galbūt daliai Jūsų moksleivių bus aktuali informacija, gal norėsite ją įsidėti į savo svetainę ar FB puslapį, todėl siunčiu ne tik nuorodą, bet ir pora baneriukų, kuriuos galite naudoti.

Studijos 2020 – Viskas ko gali ieškoti būsimasis studentas
studijos2020.lt
Karjeros testas, padėsiantis sužinoti, kokią specialybė rinktis.
Studentų, dėstytojų ir sėkmingų verslininkų patarimai. 2020 m. stojimų konsultacijos.

Linkiu gražaus pavasario ir įveikti šį sudėtingą laiką kaip
įmanoma lengviau.

Pagarbiai,

RUGILĖ DRAUGELYTĖ
Stojimų projektų vadybininkė
Vilniaus universitetas, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas
Mob. tel. +370 629 97138
El. p. rugile.draugelyte@evaf.vu.lt

Ugdymą karjerai reglamentuojantys dokumentai:

 • Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas.2012.07.04. įsak.Nr.V-1090/A1-314;
 • Valstybės projektas „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“
  VPI-2.3-ŠMM-01-V-01-002 „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)”
 • Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis. 2011 09 28.

Ugdymo karjerai informacinė svetainė

Interneto svetainės:

Profesinis informavimas

Profesijų pasaulis

Darbo pasaulis

Licencijuoti testai

Švietimo ir mokslo institucijos