Darbuotojai

2020-2021

Klasių vadovai:

Ia klasė – Gitana Tidikytė

Ib klasė – Jelena Filatova

Ic klasė – Ligita Kuokalienė

Id klasė – Ina Kytrienė

Ie klasė – Raimondas Daukša

If klasė – Nijolė Žičkaitė

IIa klasė – Rimutė Dauneckienė

IIb klasė – Eugenija Šeputienė

IIc klasė – Irena Nemanienė

IId klasė – Jolanta Simonavičienė

IIe klasė – Dalia Bartkienė

IIf klasė – Virginija Kizienė

IIIa klasė – Kęstutis Kulikauskas

IIIb klasė – Audronė Balčiūnienė

IIIc klasė – Laima Bajorūnienė

IIId klasė – Jūratė Jankevičienė

IIIe klasė – Jolita Stankevičienė

IIIf klasė – Lina Šešetienė

IVa klasė – Lina Kilkuvienė

IVb klasė – Zita Grinienė

IVc klasė – Zita Navickienė

IVd klasė – Kristina Žiedelienė

IVe klasė – Rūta Grinkienė

IVf klasė – Beata Viederienė

 

 

Mokytojai:

Adomavičienė Virginija Anglų k.
Alejūnienė Olga Matematika, Informacinės technologijos
Arūnienė Asta Matematika
Astrauskienė Regina Anglų kalba
Bajorūnienė Laima Chemija
Balčiūnienė Audronė Rusų kalba
Bartkienė Dalia Anglų kalba
Butautas Audrius Fizinis ugdymas
Dapšauskienė Daiva Anglų kalba
Daukša Raimondas Istorija
Dauneckienė Rimutė Lietuvių kalba
Filatova Jelena Fizinis ugdymas
Geleževičiūtė Loreta Fizika
Gerta Vidmantas Fizinis ugdymas
Grinienė Zita Biologija
Grinkas Paulius Istorija
Grinkienė Rūta Lietuvių kalba
Jankevičienė Jūratė Istorija
Janulionienė Edita Informacinės technologijos
Januškienė Zita Rusų kalba, lietuvių kalba
Jėčius Vilius Alfa Braižyba
Kasperiūnienė Viktorija Etika
Kilkuvienė Lina Lietuvių kalba
Kytrienė Ina Chemija
Kizienė Virginija Biologija
Kulikauskas Kęstutis Fizika
Kumža Antanas Rusų kalba, etika
Kuodienė Laima Lietuvių kalba
Kuokalienė Ligita Geografija
Lataitis Gintautas Technologijos
Lukoševičienė Aida Anglų kalba
Matonienė Aušrelė Anglų kalba
Mikalauskienė Miglė Tikyba
Navickienė Zita Vokiečių kalba
Nemanienė Irena Dailė
Nikolajenko Lilijana Fizika
Norbutienė Nijolė Teatras
Platonienė Dalia Prancūzų kalba
Pocienė Zinaida Matematika
Ramanauskienė Genovaitė Fizinis ugdymas
Remenytė-Linkonė Rūta Muzika
Rudytė Rima Rusų kalba
Saikauskienė Asta Choreografija
Simanavičienė Genovaitė Anglų kalba
Simonavičienė Jolanta Technologijos
Skačkauskienė Aušra Neformalaus ugdymo organizatorė
Stankevičienė Jolita Informacinės technologijos
Šeputienė Eugenija Anglų kalba
Šešetienė Lina Lietuvių kalba
Šulskienė Jolanta Matematika
Tidikytė Gitana Istorija
Totilienė Lilija Geografija
Vasiulytė Bronė Matematika
Veličkienė Vladislava Anglų kalba
Viederienė Beata Lietuvių kalba
Žičkaitė Nijolė Lietuvių kalba
Žiedelienė Kristina Anglų kalba
Žvirgždienė Feliksina Matematika