Darbuotojai

2019-2020

Klasių vadovai

Ia klasė – Rimutė Dauneckienė

Ib klasė – Eugenija Šeputienė

Ic klasė – Irena Nemanienė

Id klasė – Jolanta Simonavičienė

Ie klasė – Dalia Bartkienė

If klasė – Virginija Kizienė

IIa klasė – Kęstutis Kulikauskas

IIb klasė – Audronė Balčiūnienė

IIc klasė – Laima Bajorūnienė

IId klasė –Jūratė Jankevičienė

IIe klasė – Jolita Stankevičienė

IIf klasė – Lina Šešetienė

IIIa klasė – Lina Kilkuvienė

IIIb klasė – Zita Grinienė

IIIc klasė – Zita Navickienė

IIId klasė – Kristina Žiedelienė

IIIe klasė – Rūta Grinkienė

IIIf klasė – Raminta Rudinskaitė

IVa klasė – Vladislava Veličkienė

IVb klasė – Bronė Vasiulytė

IVc klasė – Rima Rudytė

IVd klasė – Laima Kuodienė

IVe klasė – Loreta Geleževičiūtė

 

Mokytojai

Adomavičienė Virginija Anglų k.
Anciukevičienė Danutė Kūno kultūra
Astrauskienė Regina Anglų k.
Bajorūnienė Laima Chemija
Balčiūnienė Audronė Rusų k.
Bartkienė Dalia Anglų k.
Butautas Audrius Kūno kultūra
Dapšauskienė Daiva Anglų k.
Daukša Raimondas Istorija
Dauneckienė Rimutė Lietuvių k.
Filatova Jelena Kūno k.
Geleževičiūtė Loreta Fizika
Gerta Vidmantas Kūno k.
Grinienė Zita Biologija
Grinkas Paulius Istorija
Grinkienė Rūta Lietuvių k.
Jankevičienė Jūratė Istorija
Janulionienė Edita Informacinės technologijos
Januškienė Zita Rusų, lietuvių
Jėčius Vilius Alfa Braižyba
Karpauskas Kazys Matematika
Kasperiūnienė Viktorija Etika
Kilkuvienė Lina Lietuvių k.
Kytrienė Ina Chemija
Kizienė Virginija Biologija
Kulikauskas Kęstutis Fizika
Kumža Antanas Rusų k., etika
Kuodienė Laima Lietuvių k.
Kuokalienė Ligita Geografija
Lataitis Gintautas Technologijos
Lukoševičienė Aida Anglų k.
Matonienė Aušrelė Anglų k.
Mikalauskienė Miglė Tikyba
Navickienė Zita Vokiečių kalba
Nemanienė Irena Dailė
Norbutienė Nijolė Teatras
Platonienė Dalia Prancūzų k.
Pocienė Zinaida Matematika
Ramanauskienė Genovaitė Kūno k.
Remenytė-Linkonė Rūta Muzika
Rudinskaitė Raminta Tikyba
Rudytė Rima Rusų k.
Rutkauskienė Vaida Informacinės technologijos
Saikauskienė Asta Choreografija
Simanavičienė Genovaitė Anglų k.
Simonavičienė Jolanta Technologijos
Skačkauskienė Aušra Neformalaus ugdymo organizatorė
Stankevičienė Jolita Informacinės technologijos
Šeputienė Eugenija Anglų k.
Šešetienė Lina Lietuvių k.
Šulskienė Jolanta Matematika
Tidikytė Gitana Istorija
Totilienė Lilija Geografija
Vaičiulytė Nijolė Fizika
Vasiulytė Bronė Matematika
Veličkienė Vladislava Anglų k.
Viederienė Beata Lietuvių k.
Žičkaitė Nijolė Lietuvių k.
Žiedelienė Kristina Anglų k.
Žvirgždienė Feliksina Matematika