Metodinė taryba

 

Metodinės tarybos pirmininkė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui ZITA JANUŠKIENĖ.

Nariai: Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė – anglų kalbos mokytoja DALIA BARTKIENĖ.

Socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkas – istorijos mokytojas RAIMONDAS DAUKŠA.

Gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė –  geografijos mokytoja LIGITA KUOKALIENĖ

Tiksliųjų metodinės grupės pirmininkė –  matematikos mokytoja ZINAIDA POCIENĖ.

Kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė – kūno kultūros mokytoja JELENA FILATOVA.

Lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė – lietuvių kalbos mokytoja RŪTA GRINKIENĖ.

Etikos ir estetikos metodinės grupės pirmininkė – psichologė ELVIRA VAISIAUSKIENĖ.