Mokinių parlamentas

Iš kairės:  Goda Giedrikaitė, Matas Liberis, Aaron Canbolat, Kristina Žilinskaitė, Mindaugas Laskovas, Austėja Minkevičiūtė, Dominyka Stankevičiūtė, Edita Vainauskaitė, Neringa Palionytė, Antanas Balčėtis

 

Mokinių parlamentas – tai demokratinė mokinių savivaldos institucija. Jos veikloje dalyvauja aktyvūs, sumanūs, išradingi, atsakingi gimnazijos mokiniai. Parlamentas stengiasi užtikrinti mokinių lūkesčių įgyvendinimą, plėtoja ir skatina mokinių užklasinę veiklą, prižiūri mokinių teisių laikymąsi ir mokinių pareigų atlikimą. Taip pat organizuoja įvairius renginius mokykloje, bendradarbiauja su kitomis Lietuvos ir užsienio jaunimo organizacijomis, palaiko ryšius su kitomis gimnazijomis, dalyvauja tarptautiniuose projektuose, administruoja internetinį puslapį facebook.com/Panevėžys-Gymnasium-5

MP nuostatai