Vadovai

Direktorė
Daiva Dapšauskienė

II vadybinė kategorija
Anglų kalbos mokytoja metodininkė
Tel. 8 618 33 618
el. paštas: direktorius@5vm.panevezys.lm.lt

 

D. Dapšauskienės 2019 m. veiklos ataskaita

Direktorės 2020 metų veiklos užduotys

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Zita Januškienė

II vadybinė kategorija

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja
Tel. 8 615 75342
el. paštas: pav.ugdymui@5vm.panevezys.lm.lt

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Antanas Kumža

II vadybinė kategorija

Etikos mokytojas metodininkas, rusų kalbos vyresnysis mokytojas
Tel. 8 674 40 850
el. paštas: akumza5vm@gmail.com

 

Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams
Valentas Aukštakojis
tel. 8 614 39 923
el. paštas: valentas.aukstakojis@gmail.com