Vaiko gerovės komisija

Panevėžio 5-osios gimnazijos Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui ANTANAS KUMŽA.
Pirmininko pavaduotojas – socialinė pedagogė JELENA UŽALINSKIENĖ.
Sekretorius – neformalaus ugdymo organizatorė AUŠRA SKAČKAUSKIENĖ.
Nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui ZITA JANUŠKIENĖ, psichologė ELVIRA VAISIAUSKIENĖ, technologijų mokytojas GINTAUTAS LATAITIS, istorijos mokytoja JŪRATĖ JANKEVIČIENĖ, tikybos mokytoja RAMINTA RUDINSKAITĖ, anglų kalbos mokytoja KRISTINA ŽIEDELIENĖ

5-os VGK TVARKOS APRASAS

5-os VGK planas 2017-2018 (2)

SMURTO IR PATYCIU PREVENCIJOS TVARKOS APRASAS