Vaiko gerovės komisija

Panevėžio 5-osios gimnazijos Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui ANTANAS KUMŽA
Pirmininko pavaduotoja – socialinė pedagogė JELENA UŽALINSKIENĖ
Sekretorė – neformalaus ugdymo organizatorė AUŠRA SKAČKAUSKIENĖ

Nariai:

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ZITA JANUŠKIENĖ

Psichologė ELVIRA VAISIAUSKIENĖ

Matematikos mokytoja VIOLĖ MATUSEVIČIENĖ

Chemijos mokytoja LAIMA BAJORŪNIENĖ

Tikybos mokytoja RAMINTA RUDINSKAITĖ

Anglų kalbos mokytoja EUGENIJA JURKONIENĖ

5-os VGK planas 2018-2019

5-os VGK TVARKOS APRASAS

SMURTO IR PATYCIU PREVENCIJOS TVARKOS APRASAS