Vaiko gerovės komisija

Panevėžio 5-osios gimnazijos Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui ANTANAS KUMŽA
Pirmininko pavaduotoja – socialinė pedagogė JELENA UŽALINSKIENĖ
Sekretorė – neformalaus ugdymo organizatorė AUŠRA SKAČKAUSKIENĖ

Nariai:

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ZITA JANUŠKIENĖ

Psichologė ELVIRA VAISIAUSKIENĖ

Etikos mokytoja VIKTORIJA KASPERIŪNIENĖ

Kūno kultūros mokytojas AUDRIUS BUTAUTAS

Istorijos mokytoja GITANA TIDIKYTĖ

Istorijos mokytojas PAULIUS GRINKAS

 

5-os VGK planas 2019-2020 (1)

5-os VGK TVARKOS APRASAS 

SMURTO IR PATYCIU PREVENCIJOS TVARKOS APRASAS

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje
atmintinė yra čia:

Atmintinė+12.03