Darbo užmokestis

Darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos dokumentai, kiti tą sritį reglamentuojantys norminiai teisės aktai.

Darbo užmokesčio tvarka 2018-09-01 (1)