Formalusis ir neformalusis švietimas

Formaliojo ir neformaliojo švietimo programų vykdymas gimnazijoje

Gimnazijos nuostatuose įteisintos šios formaliojo ugdymo programos: bendrojo pagrindinio ugdymo ir bendrojo vidurinio ugdymo.

Gimnazijoje vykdomas neformalus ugdymas, skirtas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti, pagalbai mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, itin gabių mokinių  ugdymui.

Neformalaus ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis:

Neformalaus tvarkaraštis 2019-2020