Mokslo metų trukmė, atostogų laikas

2018–2019 mokslo metai
Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia 2018-09-01
Pusmečiai

 

1-asis pusmetis 2018-09-01 – 2019-01-25 (92 d.)

2-asis pusmetis  2019-01-28 – 06-21 (I-III kl.) (93 d.)

2019-01-28 – 05-24 (IV kl.) (73 d.)

Rudens atostogos 2018-10-29 – 11-02
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018-12-27 – 2019-01-02
Žiemos atostogos 2019-02-18 – 02-22
Pavasario (Velykų) atostogos 2019-04-23 – 04-26
Ugdymo proceso

pabaiga

2019-06-21 (I-III kl.)

2019-05-24 (IV kl.)

Ugdymo proceso trukmė dienomis 185 (I-III kl.)

165 (IV kl.)

Vasaros atostogos 2019-06-22 – 08-31 (I-III kl.)

IV klasių mokiniams vasaros atostogos skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai, kurios trunka iki 2019-08-31