Mokslo metų trukmė, atostogų laikas

Ugdymo organizavimas I-IV gimnazijos klasėse:

2019-2020 mokslo metai:

 

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia 2019-09-02
Pusmečiai

 

1-asis pusmetis: 2019-09-02 – 2020-01-24 (90 d.)

2-asis pusmetis:  2020-01-27 – 06-23 (I-III kl.) (95 d.),

2020-01-27 – 05-22 (IV kl.) (73 d.)

Rudens atostogos 2019-10-28 – 10-31
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019-12-23 – 2020-01-03
Žiemos atostogos 2020-02-17 – 02-21
Pavasario (Velykų) atostogos 2020-04-14 – 04-17
Ugdymo proceso

pabaiga

2020-06-23 (I-III kl.)

2020-05-22 (IV kl.)

Ugdymo proceso trukmė dienomis I-III klasės – 185 ugdymo dienos

IV klasės – 163 ugdymo dienos

Vasaros atostogos 2020-06-25 – 08-31 (I-III kl.)

IV klasių mokiniams vasaros atostogos skiriamos pasibaigus Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai, kurios trunka iki 2020-08-31