Mokslo metų trukmė, atostogų laikas

2017–2018 mokslo metai
Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia 2017-09-01
Pusmečiai

 

1-asis pusmetis 2017-09-01 – 2018-01-26

2-asis pusmetis  2018-01-29 – 06-15 (I-III kl.)

2018-01-29 – 05-25 (IV kl.)

Rudens atostogos 2017-10-30 – 11-03
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2017-12-27 – 2018-01-03
Žiemos atostogos 2018-02-19 – 02-23
Pavasario (Velykų) atostogos 2018-04-03 – 04-06
Ugdymo proceso

pabaiga

2018-06-15 (I-III kl.)

2018-05-25 (IV kl.)

Ugdymo proceso trukmė dienomis 181 (I-III kl.)

166 (IV kl.)

Vasaros atostogos 2018-06-15 – 08-31 (I-III kl.)

IV klasių mokiniams vasaros atostogos skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai, kurios trunka iki 2018-08-31