Planavimo dokumentai

Ugdymo planas 2018-2019 m.m.:

5-osios gimnazijos UP 2018-2019

2018 m. 5-osios gimnazijos veiklos planas

5-osios gimnazijos veiklos tobulinimo planas 2018-2020 m.

Strateginis planas:

5-oji gimnazija. Strateginis Planas 2017-2019

Metinis veiklos planas

2016 m. 5-osios gimnazijos veiklos ataskaita 02-03

2017 m. veiklos planas. Įvadas

2017 m. VP I Programa UGDYMO KOKYBĖ 2017-01-30

2017 m. VP II Programa PAGALBA 2017-01-30

2017 m. VP III Programa APLINKA 2017-01-30

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2015-2016

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2016-2017