Planavimo dokumentai

Dėl ugdymo plano keitimo įsakymas V-105

ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUO 2021-06-01

Dėl 2021-04-28 įsakymo V-67 punkto keitimo

ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUO 2021-05-03

Dėl ugdymo(si) proceso organizavimo nuo 2021-04-01

5-osios gimnazijos 2021 metų veiklos planas V-30

VIRTUALAUS BENDRAVIMO TAISYKLĖS V-38 2021-03-01

V-34 ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUO 2021-03-01

V-12 ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUO 2021-02-01

V-1 ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUO 2021-01-06

V-260 ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUO 2020-12-09

V-252 ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUO 2020-11-30

5-osios gimnazijos nuotolinio mokymo tvarka.

Dėl 2020-2021 Ugdymo plano pakeitimo

Ugdymo Planas 2019-2020, 2020-2021 2019-08-30

Dėl ugdymo proceso organizavimo nuo 2020-09-01 gimnazijoje

5-oji gimnazija. Strateginis planas 2020-2024